Home » Uncategorized » Skal jeg velge forbrukslån eller kredittkort?

Skal jeg velge forbrukslån eller kredittkort?

gesund-entscheidung_48e7cab8f8Mange nordmenn har et kredittkort, og kanskje attpåtil flere kredittkort. Derimot er det ikke like vanlig å ha et forbrukslån, selv om mange nok vil påstå at det er to sider av samme sak. Det er ikke hele sannheten, men det er ikke så langt ifra – begge disse to typene er forbrukerlån der man får rask tilgang til bankens penger. Men enkelte ganger så lønner det seg å søke om et forbrukslån, mens det andre ganger igjen vil være mer egnet med et kredittkort. Når bør du velge et kredittkort fremfor et forbrukslån?

Mange bruksområder for forbrukslån

Et forbrukslån er noe man gjerne søker om når man skal ha større prosjekter. I motsetning til et kredittkort, der man sjeldent kan ha mer enn 100 000 til 150 000 kroner i disponibel kreditt, så kan man med et forbrukslån søke om inntil 500 000 kroner. Det er svært mye penger, og for de fleste vil det uansett være snakk om betraktelig mindre summer. Men den fremste årsaken til å velge et forbrukslån fremfor et kredittkort, er at rentenivået er langt lavere. Det gjør at man kan handle ting på avbetaling med et forbrukslån uten å ha dårlig samvittighet av den grunn.

For en typisk rente for et forbrukslån i Norge vil være på rundt 14 til 17 prosent, noe som slettes ikke er ille sammenlignet med kredittkort. Her er rentenivået på nærmere 30 prosent eller mer, noe som gjør det uegnet med avbetaling for større summer. Derfor er egentlig rådet vårt enkelt – når du skal handle dyrere gjenstander eller utføre større prosjekter og skal betale tilbake over måneder eller år, så er et forbrukslån det eneste alternativet.

Når det gjelder ulemper med forbrukslån, så er det at renten begynner å løpe allerede fra første dag. Dette er ikke tilfellet for et kredittkort, og derfor vil man spare penger på å velge sistnevnte hvis man uansett skal betale tilbake det man har brukt. Utover dette så er det ingen spesielle grunner til å ikke velge et forbrukslån, men før du bestemmer deg anbefaler vi at du også leser avsnittene om kredittkort slik at du også lærer hvordan det fungerer. For mer informasjon om forbrukslån, se http://www.billigeforbrukslån.no

Kredittkort for de hverdagslige utgiftene

travel-hacking-credit-cardVi anbefaler alltid at man har et kredittkort i lommeboka, enn bare som en pengereserve. Dette fordi at de fleste vil oppleve at man enten havner i en situasjon der man trenger penger, eller at bankkortet rett og slett ikke fungerer. I motsetning til et forbrukslån, der man gjerne må regne med noen dagers ventetid før pengene kommer inn på konto, så gir et kredittkort deg umiddelbar tilgang til lånte penger. Derfor kan man fint søke om et slikt kort allerede i dag, selv om du kanskje ikke trenger det akkurat nå. Men da er du forberedt til en eventuelt situasjon der du trenger penger!

Den største fordelen med et kredittkort er at du kan utsette betalingen i inntil 50 dager (varierer fra bank til bank) uten å betale noe for det. Dette kan man ikke med et forbrukslån, for der begynner rentene å løpe allerede fra første dag. Derfor er et kredittkort velegnet til de hverdagslige kjøpene, og alt fra utlegg til innkjøp av dyrere gjenstander. I praksis så er det mulig å bruke et kredittkort helt gratis ettersom det ikke påløper noen gebyrer eller lignende, forutsatt at man betaler tilbake den kreditten man har brukt innen forfallsdatoen.

Dessuten kan du spare penger på å handel med et kredittkort, noe som definitivt ikke er tilfellet ved et forbrukslån. Generelt så kan man si at det er langt mer fordelaktig å ha et kredittkort, ettersom det gir tilgang til rabatter, bonuser og andre fordeler gjennom samarbeidspartnere av kredittkortselskapet. Derfor kan man fint ha et kredittkort i lommeboka, og i tillegg søke om et forbrukslån dersom man finner ut at det er mer egnet i en spesiell situasjon. Her må man bare selv gjøre en vurdering på bakgrunn av den informasjonen du nå har fått servert!