Home » Uncategorized » Hvordan sette opp et personlig budsjett

Hvordan sette opp et personlig budsjett

Budget-of-punjab-2013-2014Du tror kanskje at du har kontroll på privatøkonomien din, men dersom du setter opp et personlig budsjett og får se hvordan utgiftene i familien faktisk fordeler seg, så vil mange oppleve at det er først da de får kontroll. Dette bør man gjøre enten man opplever at kontoen er tom flere dager før lønninga kommer hver eneste måned, eller bare fordi man ønsker å kutte kostnader der det kuttes kan. Kort fortalt så anbefaler vi egentlig alle privatpersoner å sette opp et personlig budsjett – og i denne artikkelen skal vi forklare deg hvordan du gjør det.

Slik setter du opp et personlig budsjett

For å sette opp et personlig budsjett, så må man først forstå hva det dreier seg om. Det er egentlig forholdsvis enkelt, og det er rett og slett en oversikt over dine inntekter og utgifter. Meningen med budsjettet er å sette opp alle faste utgifter og måle de i henhold til inntektene, slik at man vet hvor mye man bruker hver eneste måned og er forberedt på hver eneste regning som kommer. Kanskje vil enkelte oppleve første gangen de setter opp et personlig budsjett at utgiftene er større enn inntektene!

Det er forholdsvis enkelt å sette opp et personlig budsjett, og man behøver ikke noen komplisert programvare for å gjøre dette. Det enkleste er å bruke regnearkprogrammet Excel, der det for øvrig også finnes mange ferdige maler som gjør jobben enklere for deg. Penn og papir kan også brukes, men de fleste vil nok bruke datamaskin eller et nettbrett for den saks skyld.

Deretter er det bare å begynne oppføringen. I den ene kolonnen skriver du hva utgiften er, og i den andre kolonnen skriver du antallet kroner. Til slutt legger du sammen summen, og du finner ut hvor mye du har i faste utgifter hver måned. Det er faktisk ikke verre enn dette, men vi anbefaler at man lager et budsjett for hver måned. Enkelte regninger kommer kvartalsvis, og man kan budsjettere dette ved å se frem i tid (årsavgift, NRK-lisens og så videre). Varierende regninger som strøm eller telefon bør budsjetteres med et gjennomsnitt eller antatt kostnad.

Klarer du å følge budsjettet?

gty_balancing_budget_mi_130319_wblogEt komplett personlig budsjett vil også ha kostnader til hverdagslige ting, som for eksempel klær, kino og så videre. Dersom man vil spare penger så kan det være lurt å sette av penger til slike ting. Da er det også viktig at man ikke overstiger budsjettet. Ved slutten av måneden kan man se hvordan man klarte seg, og kanskje sitter man igjen med mer penger enn hva man gjorde tidligere. Å ha en «plan» eller et budsjett å forholde seg til vil gi motivasjon til mange for å bruke mindre penger, ettersom man vil ønske å klare de målene man har satt seg.

Etter hvert som du har blitt dreven på å sette opp et personlig budsjett, så vil det hver eneste måned nærmest gå automatisk. Du vil få et nytt forhold til privatøkonomien din som du ikke vil være foruten, og det er generelt mye penger å spare på å sette opp et personlig budsjett. Kort fortalt – dette er noe du bør gjøre!